• Prozessentwicklung Schüle Druckguss

Projektowanie procesów

  • Innowacyjne rozwiązania automatyzacji całego procesu produkcyjnego: odlewania, obróbki, montażu
  • Standaryzacja
  • Zarządzanie projektem
  • Planowanie jakości z wyprzedzeniem (analiza wykonalności, FMEA)
  • Strategia „zero błędów”