• Prozessentwicklung Schüle Druckguss

Projektowanie procesów

  • Innowacyjne rozwiązania automatyzacji dla całego procesu produkcji: odlewanie, obróbka, montaż i kontrola
  • Kluczowe kompetencje wewnętrzne: produkty wysokiej jakości ze względu na wysoki stopień automatyzacji
  • standaryzacja
  • Zarządzanie projektami
  • planowanie jakości z wyprzedzeniem (analiza wykonalności, FMEA)
  • strategia „zero błędów”
  • stosowanie optycznych technik pomiarowych 3D (GOM)
  • śledzenie części (DMC)