Branże

Dzięki szerokiemu podejściu grupy Schüle i ciągłej dywersyfikacji przedsiębiorstwo skutecznie działa w wielu branżach.

Oprócz skupiania się na obszarach Mobility, Industry i Facility Solutions, grupa Schüle stale szuka nowych możliwości zastosowania.
Celem jest udostępnienie technologii i zalet aluminiowych odlewów ciśnieniowych jak największej liczbie zainteresowanych klientów.