• Kontakt Schüle Druckguss

Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło, że odwiedzili nas Państwo na naszej stronie internetowej oraz cieszymy się, że są Państwo zainteresowani działalnością firmy Schüle Polska Sp. z o.o.. Poważnie traktujemy ochronę Państwa prywatnych danych i chcielibyśmy, aby odwiedziny na naszych stronach internetowych były dla Państwa prawdziwą przyjemnością. Dlatego niżej chcielibyśmy poinformować Państwa, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe w firmie Schüle Polska Sp. z .o.o


1. Informacje ogólne

Firma Schüle Polska Sp. z o.o. zbiera, zapisuje i przetwarza Państwa dane osobowe tylko wtedy, jeśli jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa lub wyrazili Państwo zgodę
Zasadniczo mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej, nie udzielając nam osobistych informacji w sposób bezpośredni. W celu korzystania z innych stron internetowych firmy Schüle Polska Sp. z o.o., do której znajdują się tu odsyłacze, jak np. strefa klienta, będą potrzebne Państwa osobiste informacje, takie jak np. nazwa użytkownika i hasło, aby móc zweryfikować Państwa uprawnienie oraz szybko i sprawnie zrealizować daną usługę.

Szczegółowe informacje na temat usług oferowanych na stronie www.schuele.pl znajdują się w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli w przypadku usług oferowanych na innych stronach internetowych, do których znajdują się tu odsyłacze, konieczna jest oddzielna Polityka Prywatności, pojawi się tam stosowna informacja.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem centrali firmy.

 

Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie Pana/ Pani zgody przed jej wycofaniem. 

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
nie będą podlegały profilowaniu.


2. Dane, które otrzymujemy w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług:

2.1. Plik protokołu

Niektóre dane są zbierane automatycznie i ze względów technicznych już w momencie, w którym odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Należą do nich dane protokołu serwera internetowego. Podczas każdego Państwa dostępu na stronę z naszej oferty oraz przy każdym wyświetleniu pliku na naszym serwerze w pliku protokołu zapisywane są dane dostępu związane z tym procesem. Każdy rekord danych składa się z następujących elementów:

  • strony, z której wysłano żądanie o plik
  • nazwy pliku, daty i godziny przesłania żądania
  • statusu dostępu (plik przesłany, plik nieznaleziony itd.)
  • opisu typu używanej przeglądarki internetowej
  • adresu IP przydzielonego Państwu przez dostawcę Internetu


Adres IP Państwa komputera jest zapisywany tylko na czas Państwa korzystania ze strony internetowej. Następnie jest on niezwłocznie usuwany lub poprzez skrócenie staje się on anonimowy. Pozostałe dane są zapisywane na ograniczony czas lub maks. 30 dni.


2.2. Cookie

Na stronie internetowej www.schuele.pl firma Schüle Polska Sp. z o.o. GmbH
nie korzysta z plików cookies.

Na naszej stronie internetowej częściowo korzystamy z usług osób trzecich do wyświetlania zawartości (Google Web Fonts, mapy Google Maps). W celu wywołania zawartości, adres IP użytkownika pobierającego dane musi zostać zapisany przez zewnętrznego dostawcę, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki zawartość zewnętrzna może zostać przesłana do przeglądarki użytkownika. Zakres, w jakim zewnętrzny dostawca korzysta z adresu IP poza tym zakresem, można zobaczyć na podstawie odpowiednich danych o ochronie danych osobowych zewnętrznego dostawcy.
https://policies.google.com/privacy


3. Podstawa i cel przetwarzania

Państwa dane osobowe niezbędne są do zawarcia lub wykonania umowy,
w której jesteście Państwo stroną lub przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora bądź też przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Zgodnie z powyższym Państwa dane osobowe  przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.


4. Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy
do ich przetwarzania:

  • w oparciu o udzielenie zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia;
  • w przypadku niezbędności do wykonania postanowień umowy – przez czas realizacji umowy;
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora –
    do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. 


5. Bezpieczeństwo

Firma Schüle Polska Sp. z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo zarządzanych przez nas Państwa danych osobowych. Państwa dane są starannie chronione przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

 

6. Kontakt

Zachowują Państwo kontrolę odnośnie wszystkich udostępnianych nam online danych osobowych. Na życzenie chętnie poinformujemy Państwa na piśmie i bezpłatnie o tym, czy i jakie dane osobowe są u nas zapisywane. Mogą Państwo również żądać usunięcia zapisanych u nas Państwa danych, o ile nie są one potrzebne do realizacji stosunków umownych między Państwem a nami lub nie jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do ich przechowywania.

W razie innych pytań i sugestii dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt:

E-Mail: daneosobowe@ schuele.pl

Adres pocztowy:

Schüle Polska Sp. z o.o.
Przemysłowa 4
58-160 Świebodzice

Telefon: +48 /74 665 06 00
Faks: +48 /74 665 06 01